صفحه اصلی
PDF چاپ نامه الکترونیک

شرکت تولیدی الیاف پلی استر پارس کاسپین در زمستان سال 1387 توسط تنی چند از فعالین خوش نام و پرسابقه صنعت الیاف مصنوعی با تکیه بر دو ضرورت روز صنعت الیاف مصنوعی کشور و با هدف تولید الیاف پلی استر تاسیس گردید:

1 -  ضرورت توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی

با توسعه صنایع بالادستی پتروشیمی در کشور و ایجاد ظرفیتهای عظیم در این حوزه و بوجود آمدن مزیت نسبی در دسترسی به انواع مختلف مواد اولیه لازم برای صنایع مختلف پائین دست پتروشیمی و همچنین جهت اشتغالزایی در داخل کشور و تولید سرمایه و ارزش افزوده بیشتر به نفع اقتصاد داخلی و رونق هر چه بیشتر صنعت و بخصوص صنعت نساجی لازم است تا کارخانجات و صنایعی جهت مصرف محصولات مختلف و متنوع صنایع پتروشیمی ایجاد گردد.

در حال حاضر بخش اعظم این محصولات از کشور صادر میگردد و سپس توسط کارخانچات و شرکتهای تولید کننده در سایر کشورها بصورتی دیگر باز تولید و مجدداً با قیمتی بسیار گرانتر به کشور وارد میگردد.محصول نهایی

در حالی که روزانه بطور متوسط بیش از 1000 تن چیپس پلی استر گرید نساجی و بطری در کشور تولید میگردد متاسفانه شاهد واردات سالانه بیش از 500 میلیون دلار انواع الیاف پلی استر از نوع منقطع (PSF) میباشیم که با سرمایه گذاری های نه چندان بزرگ میتوان مانع خروج ارز از کشور و واردات این نوع الیاف گردید و از سویی دیگر نیز میتوان با توسعه صنایع پائین دستی پتروشیمی علاوه بر ایجاد اشتغال موجب رونق اقتصادی و صنعت کشور گردید.

2 - ضرورت بازیافت محصولات پلی استری

با توسعه صنایع آب و نوشابه در داخل کشور و حرکت این صنایع به سمت بسته بندی مجصولات با بطری های از جنس پلی استر یا اصطلاحاً PET روزانه بطور متوسط 400 الی 500 تن از این بطری ها چه ساخت داخل کشور و چه وراداتی متاسفانه بصورت ضایعات وارد چرخه نامیمون و خطرناکی میگردد.

ادامه مطلب...
 
PDF چاپ نامه الکترونیک

پلی استر - پلی اتیلن ترفتالات  - PET
چیپس پلی استر
پلي استر به پليمرهايي اتلاق مي گرددكه داراي گروه استر-co-o-درزنجيره اصلي خودباشند.اين گروه استري،حاصل واكنش بين الكلهاي دوظرفيتي وكربوكسيليك اسيدهاي دوظرفيتي مي باشد.به هرحال درصنعت پليمرسازي وهمچنين صنعت نساجي معمولا منظورازالياف پلي استر(pes)الياف تهيه شده ازپلي اتيلن ترفتالات(pet)است كه متداولترين نوع آن است.

كاروترز در سال 1927 نشان داد كه مي توان پلي استر رااز گليكول  ها واسيد هاي آلي دو ضرفيتي تهيه نمود .به هر حال به علت پايين بودن  نقطه ذوب وهمچنين هيدروليز آسان پلي استرهاي اوليه ،تحقيقات وي درآن زمان بيشتر مورد توجه پلي آميد ها گرديد .پليمر تهيه شده از سباسيك اسيد واتيلن گليكول نمونه اي ازپلي استرهاي اوليه است.


درسال 1939تحقيقات مجدد توسط وينفيلد درانگلستان شروع گرديد .وي خواص الياف پلي استر حاصل از پليمر يزاسيون فتاليك اسيد (بنزن دي كربوكسيليك اسيد 1و2)ايزوفتاليك اسيد

ادامه مطلب...
 
PDF چاپ نامه الکترونیک

ضرورت بازیافت ضایعات پلی استر

بطریهای پلی استر

بازیافت فرآیندی است که طی آن مواد زائد جدا شده و به عنوان ماده اولیه برای تولید مجصولات جدید به کاربرده میشوند به  عبارت دیگر بازیافت عبارت است از بازگرداندن مواد قابل استفاده به چرخه تولید یا طبیعت.

فواید بازیافت عبارتنند از:

1 - حجم زباله ورودی به طبیعت کاهش مییابد.

2 - از آلودگی کاسته میشود

3 - نیاز به مراکز دفن و زباله سوزها کاهش مییابد

4 - نیاز به تولید و یا وروذ مواد خام از خارج از کشور کاهش مییابد.

5 - تولید ملی افزایش مییابد.

6 - اشتغال ایجاد میشود.

7 - سطح بهداشت عمومی بالا میرود.

مواد پلیمری و پلاستیکها تجزیه ناپذیرند و مشکلات زیادی را به لحاظ زیست محیطی ایجاد میکنند بنابراین بازیافت پلیمرها هم به لحاظ اقتصادی و هم به لحاظ زیست محیطی حائز اهمیت است

ادامه مطلب...